Catharsis
Frank Brunner Catharsis olje på lerret
En- geiden
2013
olje på lerret
233 cm x 170 cm
Frank Brunner Catharsis olje på mylar
The pillow
2012
olje på mylar

Frank Brunner Catharsis olje på lerret
Skyggene
2013
olje på lerret
127cm x 170 cm
Frank Brunner Catharsis


Frank Brunner Catharsis

Frank Brunner Catharsis


Frank Brunner Catharsis

Frank Brunner Catharsis


Frank Brunner Catharsis

Frank Brunner Catharsis


Frank Brunner Catharsis

Frank Brunner Catharsis